Digitalizácia komunikácie s poskytovateľmi sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje širší koncept digitalizácie sociálnych služieb. Cieľom je preniesť do digitálnej podoby všetky úkony a komunikáciu, ktoré dnes fungujú výlučne na báze papierovej korešpondencie. Po dokončení sa všetky žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o príspevok budú realizovať výlučne formou jednoduchého elektronického formuláru.

Zámerom ministerstva je, aby sa ľudia mohli jednoduchšie orientovať v oblasti sociálnych služieb. „Dnes máme na Slovensku 3118 zariadení, ktoré poskytujú rôzne sociálne služby a ľudia majú prirodzený problém zistiť, kde v ich okolí, v ich meste sa nachádza nejaké zariadenie sociálnej služby,“ hovorí štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Pre potreby záujemcov dnes na webovej stránke ministerstva práce slúži centrálny register poskytovateľov sociálnej služby a orientovať sa v ňom je veľmi náročné. Preto sa odborníci z Inštitútu sociálnej politiky rozhodli, že zrealizujú užívateľsky veľmi jednoduché vyhľadávanie podľa druhu sociálnej služby alebo podľa mesta či obce, dokonca podľa konkrétnej adresy, aj s podrobnými údajmi o tom-ktorom zariadení.

Prvým krokom k realizácii zámeru je aktuálne zverejnená mapa sociálnych služieb na webe MPSVR SR v sekcii Neprehliadnite.

Na to, aby rezort naplno a výlučne prešiel na elektronickú komunikáciu, musia odborníci z Inštitútu sociálnej politiky pripraviť aplikácie, čo je relatívne jednoduchá práca. Na strane poskytovateľov však musia byť splnené všetky technické náležitosti, minimálne musia mať počítač, ktorý je pripojený na internet. „Vzhľadom na to, že dnes sociálne služby poskytujú aj v malých obciach, tak tým samozrejme treba dať čas, aby sa boli schopní technologicky pripraviť,“ objasňuje Branislav Ondruš.

„Cieľom do budúcnosti je napríklad aj to, aby sme klientom mohli denne poskytnúť aktuálne údaje o kapacite jednotlivých zariadení. Teraz tieto údaje aktualizuje ministerstvo raz za 3 mesiace,“ dopĺňa generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová.

Systém by následne aj vypočítal výšku príspevku, takže po vyplnení formulára by poskytovateľ ihneď vedel, na akú výšku príspevku má nárok.

Povinnosť elektronickej komunikácie s ministerstvom predpokladáme od 1. januára 2019, avšak nevylučuje sa možnosť tzv. prechodného ustanovenia, t.j. niektoré z povinností budú mať prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb až od januára 2020.

Prezentácia mapy sociálnych služieb (.PDF)

tlačová správa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *