zena v kancelarii

Aj svojho zamestnanca viete poistiť online

Ste živnostník a zamestnávate aspoň jednu osobu? Potom určite myslite na to, že vám niekedy môže spôsobiť škodu na majetku. S poistením zodpovednosti zamestnanca za škodu dokážete vykryť poistnú udalosť až vo výške 4-násobku mesačného platu zamestnanca.

Čas sú peniaze

Ak si uvedomujete dôležitosť poistiť svojich zamestnancov, avšak nedokážete si pre množstvo povinností nájsť čas osobne zájsť do poisťovne, máme pre vás jednochuché riešenie – poistite si ich prostredníctvom internetu. Stránka Netfinancie.sk vám okrem online kalkulačky na porovnanie cien jednotlivých poisťovní ponúka možnosť bezplatne konzultovať poistenie zamestnanca priamo s odborníkom, takže sa nemusíte obávať, že ho poistíte nevýhodne. V online kalkulačke špecifikujete druh zamestnania, územnú a časovú platnosť poistenia, poistnú sumu a tiež tam značíte, či zamestnanec využíva služobné auto. Môže sa totiž stať, že pri preprave tovaru (a pod.) spôsobí nehodu alebo škodu na majetku, prípadne chybne vykoná produkt alebo službu.

Výška poistného podľa druhu zamestnania

Podľa toho, do akej rizikovej skupiny je váš zamestnanec zaradený, sa stanovuje aj výška poistného, avšak poisťovňa vám aj tak preplatí škodu maximálne len do výšku 4-násobku platu zamestnanca. Je dobré dopredu svojich zamestnancov poučiť o tom, aké neúmyselné alebo škody z nedbanlivosti poisťovna uhradí. Ak napríklad spôsobí manko (hotovosť, zásoby, tovar) alebo stratí pracovný nástroj či ochranný prostriedok, alebo bol pri práci pod vplyvom alkoholu, škoda preplatená nebude. Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu si môžete vybaviť, ak zamestnávate osoby na pracovný pomer, ale aj keď máte dohodárov či zamestnancov v štátnozamestnaneckom či služobnom pomere. Je dobré ešte pred nástupom do práce zamestnanca poučiť o jeho právach a povinnostiach a informovať ho o škodových udalostiach, ktoré mu poisťovňa môže a nemôže preplatiť, vyhnete sa tak zbytočným konfliktom.

Foto: Pixabay.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *