Platy zamestnancov, ktorí denne využívajú v práci cudzí jazyk, sú o 31 % vyššie

Ľudia, ktorí pri svojej práci využívajú cudzí jazyk aktívne na dennej báze, zarábajú v priemere o 498 eur viac ako tí, ktorí ho využívajú málo alebo vôbec. Plat takýchto jazykovo zdatných zamestnancov je v priemere o 31 percent vyšší ako u ľudí, ktorí s cudzím jazykom nie sú v práci v intenzívnom kontakte. Vyššie platové ohodnotenie v súvislosti s mierou využívania jazyka sa aktuálne týka vyše tretiny pracujúcich ľudí. Práve títo ľudia uviedli, že cudzí jazyk využívajú denne, keďže je komunikačným jazykom v ich spoločnosti a využívajú ho aktívne slovom a písmom. Zistenia pochádzajú z internetového prieskumu platového portálu Platy.sk, ktorý sa realizoval koncom augusta na vzorke 8 634 zamestnancov.

Na slovenskom pracovnom trhu je jednoznačne najrozšírenejším cudzím jazykom angličtina. Až 8 z 10 ľudí s jazykovou znalosťou uviedlo práve angličtinu ako jazyk, ktorý ovládajú najlepšie. Nemčinu v práci využíva iba jeden z 10 zamestnancov s jazykovou výbavou, pričom oveľa častejšie po nemecky rozprávajú staršie ročníky pracujúcich. Francúzštinu a ruštinu v práci využíva iba jedno percento ľudí.

Zaujímavým zistením je, že platová úroveň ľudí, ktorí na Slovensku v práci využívajú nemčinu alebo francúzštinu, je približne porovnateľná s platovou úrovňou ľudí s angličtinou. Medzi týmito tromi jazykmi sme nezaznamenali výrazné platové rozdiely,hovorí Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Platy.sk.

1Ľudia, ktorí používajú cudzí jazyk každý deň, majú približne rovnaké zastúpenie v menších, stredných firmách ako aj vo veľkých korporáciách. Zamestnanci s aktívnym cudzím jazykom vo veľkých spoločnostiach majú vyšší priemerný plat, ako zamestnanci v menších spoločnostiach. „Tento fakt môže súvisieť aj s tým, že vo veľkých korporáciách sú omnoho častejšie zastúpené IT atechnické pozície s nutnou znalosťou angličtiny. Z prieskumu vyplýva, že až polovica ľudí pracujúcich v odvetví informačných technológií využíva denne aktívne cudzí jazyk. V tomto odvetví je aj pomerne vysoká platová úroveň,“hovorí Miroslav Dravecký. Ďalším významným odvetvím, kde až 26 % zamestnancov je v každodennom kontakte s cudzím jazykom, je automobilový priemysel. Významné zastúpene v skupine s aktívnym cudzím jazykom má aj doprava a logistika, strojársky priemysel, bankovníctvo a peňažníctvo.

2

Ovládanie cudzieho jazyka v práci sa v súčasnosti stalo samozrejmou výbavou naprieč všetkými úrovňami pozícii. Z prieskumu vyplýva, že cudzí jazyk aktuálne využívajú či už intenzívne alebo sporadicky aj nižšie kvalifikovaní pracovníci – napríklad tretina kvalifikovaných robotníkov či zamestnancov v službách. Zatiaľ čo z úrovne administratívnych pracovníkov a kvalifikovaných pracovníkov netechnického zamerania sa cudzí jazyk využíva v 58 percentnej miere, u nižšieho a stredného manažmentu a kvalifikovaných technických pracovníkov je to 71 percent a u top manažérov až 78 percent.

3Asi 40 % respondentov sa vyjadrilo, že na pracovné účely znalosť jazyka nevyužíva. Čo sa týka konkrétnych odvetví, tak najmenej sa cudzí jazyk využíva v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, výrobe, stavebníctve, v štátnej správe a v oblasti bezpečnosti a ochrany. Platy.sk v súčasnosti disponujú aktuálnymi údajmi o výške platov pre vyše 600 pracovných pozícií. Firmám na základe ich požiadaviek už dlhodobo pomáhajú na základe relevantných dát nastaviť správny systém odmeňovania zamestnancov vzhľadom na región, veľkosť firmy, dĺžku praxe a oblasť pôsobenia spoločnosti.

V súčasnosti tvoria pracovné ponuky so znalosťou anglického jazyka 44 percentný podiel zo všetkých zverejnených ponúk na najnavštevovanejšom pracovnom portáli Profesia.sk. Ponúk s nemeckým jazykom je 13 percent, s maďarským jazykom je 1,4 percenta a francúzskym jazykom je 1 percento.


Portál Platy.sk je internetovou platformou pre prieskum platov, ktorá zbiera informácie o zárobkoch a bonusoch zamestnancov na rôznych pracovných pozíciách. Ide o jedinečnú metodiku zberu dát s trojfázovou kontrolou s vyše 8 ročným know-how. Návštevník stránky môže ľahko a anonymne vyplniť online dotazník o svojom plate a porovnať si tak výšku zárobku s priemerom v regióne na danej pozícii. Systém využíva vždy aktuálne dáta za posledných 12 mesiacov. Nezávislé analýzy platov následne využívajú spoločnosti na relevantné interné nastavenie ceny práce pre jednotlivé pozície. Aktuálne portál Platy.sk disponuje databázou s vyše 76 000 reálnych platov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *