Striedanie príslušníkov prešovského krídla pri plnení úloh v Afganistane

V rámci záväzkov Slovenska vyplývajúcich z členstva v NATO, odišli 10. júla 2016 na misiu do Afganistanu dvaja príslušníci prešovského vrtuľníkového krídla z radov technického personálu – nadporučík Marek Jurko a rotmajster Martin Grec.

Dňa 8. júla 2016 sa s nimi v priestoroch Siene cti vrtuľníkového krídla v Prešove rozlúčil zastupujúci veliteľ podplukovník Erik Kropuch spolu s ich nadriadenými funkcionármi. Menovaní budú plniť úlohy v AAT (Air Advisory Team – letecký predsunutý tím), ktorého úlohou je výcvik príslušníkov lietajúceho a technického personálu Afganskej národnej armády na vrtuľníkoch Mi-171 a Mi-24/35.  Na postoch budú pôsobiť minimálne 4 mesiace a nahradia tam svojich kolegov – nadporučíkov Martina Kocúra a Michala Mašľara.
Na záver im podplukovník Erik Kropuch v mene všetkých kolegov poďakoval za šírenie dobrého mena Ozbrojených síl Slovenskej republiky a zvlášť vrtuľníkového krídla Prešov za hranicami krajiny, poprial im veľa úspechov a šťastný návrat domov po úspešnom absolvovaní tejto etapy ich profesionálnej kariéry.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *