Rada vyhovela desiatim žiadostiam rádií o výnimky na kvóty pre slovenské hudobné diela

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes rozhodla o všetkých žiadostiach, ktoré jej v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel doručili rozhlasoví vysielatelia. So žiadosťou o výnimku sa na Radu obrátili dvanásti vysielatelia komerčných rádií aj verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý žiadal o udelenie výnimky pre štyri programové okruhy.

V prípade trinástich rádií vysielatelia žiadali o výnimku pre kvóty na slovenskú hudbu aj podiely novej hudby, v troch prípadoch Radu požiadali len o udelenie výnimky z povinnosti hrať nové slovenské hudobné diela. Rada úplne alebo čiastočne vyhovela desiatim žiadostiam; šesť žiadostí zamietla. Popri vysielateľoch, ktorí Radu o výnimky vôbec nepožiadali, tak budú musieť zákonom stanovený podiel slovenských diel dodržiavať aj rádia EXPRES, FUN RADIO, Europa 2, Rádio One a Rádio Košice, ktorých vysielatelia Radu žiadali o plošnú výnimku, aj Rádio Regina, ktorého požiadavke na výnimku z podielu nových hudobných diel Rada nevyhovela.

Čiastočne Rada vyhovela žiadostiam vysielateľov rozhlasových okruhov Radio One Retro a Rádio Vlna, na ktorých sa nebude vzťahovať povinnosť hrať nové slovenské diela. Žiadostiam vysielateľov Rádio Anténa Rock, Rocková republika, Radio One Rock, ALIGATHOR – CLASSIC ROCK RADIO, Rádio Devín a Rádio Patria Rada vyhovela v plnom rozsahu, preto nebudú musieť vo svojom vysielaní vyhradiť stanovený podiel slovenským ani novým hudobným dielam. Vysielatelia Rádia Best FM a Rádia Pyramída požadovali len úľavu z povinnosti týkajúcej sa nových slovenských hudobných diel; ich žiadostiam Rada tiež vyhovela.

Výnimky Rada udelila na obmedzenú dobu do 31. decembra 2016.

Prehľad rozhodnutí o jednotlivých žiadostiach a udelených výnimkách

Žiadateľ Žiadateľ Slovenské diela Nové slovenské diela

Rádio Anténa Rock

GES Slovakia, s.r.o.

udelená výnimka

udelená výnimka

Rocková republika

C.S.M. group s.r.o.

udelená výnimka udelená výnimka

Radio One Rock

RADIO ONE ROCK, s.r.o.

udelená výnimka udelená výnimka

ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO

Radio ON s.r.o.

udelená výnimka udelená výnimka

Rádio Devín

RTVS

udelená výnimka udelená výnimka

Rádio Patria

RTVS

udelená výnimka udelená výnimka

Rádio Pyramída

RTVS

nepožiadal

udelená výnimka

Rádio Best FM

Best FM Media spol. s r.o.

nepožiadal

udelená výnimka

Radio One Retro

RADIO ROCK, s.r.o.

žiadosť zamietnutá

udelená výnimka

Rádio Vlna

CORPORATE LEGAL, s. r. o.

žiadosť zamietnutá

udelená výnimka

EXPRES

D.EXPRES, k.s.

žiadosť zamietnutá

žiadosť zamietnutá

FUN RADIO

RADIO, a.s.

žiadosť zamietnutá

žiadosť zamietnutá

Europa 2

EUROPA 2, a.s.

žiadosť zamietnutá

žiadosť zamietnutá

Rádio One

RADIO ONE, s.r.o.

žiadosť zamietnutá

žiadosť zamietnutá

Rádio Košice

Marek Petráš

žiadosť zamietnutá

žiadosť zamietnutá

Rádio Regina

RTVS

nepožiadal

žiadosť zamietnutá

Povinnosť hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel a nových hudobných diel vyplýva vysielateľom zo zákona o vysielaní a retransmisie od 1. apríla 2016. Vysielatelia s licenciou musia v súčasnosti slovenským dielam vyhradiť najmenej 20 percent, verejnoprávny rozhlas 30 percent času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac.
Od januára 2017 sa kvóta zvyšuje na 25 percent času v prípade komerčných rádií a 35 percent času v prípade okruhov verejnoprávneho vysielateľa. Do stanoveného podielu za jednotlivé kalendárne mesiace sa zarátavajú len hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6. do 24. hodiny. Najmenej pätinu vysielaných slovenských hudobných diel musia tvoriť nové hudobné diela, teda nie staršie ako 5 rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *