Slovenská pošta pripravila veľkolepú výstavu rytín poštových známok

Bratislava, 5. 2. 2013 – Slovenská pošta, a.s., (SP) pripravila pri príležitosti 20. výročia samostatnej slovenskej známkovej tvorby s Poštovým múzeom Banská Bystrica a v spolupráci s Poštovým múzeom Praha veľkolepú reprezentačnú výstavu rytín poštových známok. Na výstave s názvom “The Best of Slovak Stamps Engraving: Rudolf Cigánik – Martin Činovský – František Horniak” budú prezentované známkové rytiny a rytecké rozkresby známok. Fanúšikov v neposlednom rade zaručene potešia aj obálky prvého dňa a viacfarebné odtlačky ryteckých štočkov z emisného radu Umenie, ktoré sú vytlačené unikátnou technológiou oceľotlače z plochých platní.

Slávnostná vernisáž sa uskutoční 6. februára 2013 o 15.00 hod. v Poštovom múzeu Nové Mlyny 2, Praha 1. Bohatá ponuka výstavy bude verejnosti prístupná do 21. apríla 2013 denne okrem pondelkov a štátnych sviatkov v čase od 9.00 do 12.00 hod. a 13.00 až 17.00 hod.

Práve oceľotlač z plochých platní predstavuje vlajkovú loď slovenskej známkovej tvorby, ktorá kontinuálne nadväzuje na česko-slovenskú tvorbu známok. Emisia Umenie je československým patentom, vytvoreným po prvý raz českým rytcom Jiřím Švengsbírom v roku 1965, ktorý uvedeným spôsobom realizoval interpretáciu Tiziánovho diela „Toaleta mladé ženy“ zo zbierok českej Národnej galérie v Prahe. Rytec pritom vychádzal zo vzorov českej expresionistickej grafiky. Od roku 1965 sú známky z emisného radu Umenie vydávané pravidelne technikou viacfarebnej oceľotlače, a to aj po rozdelení Česko-slovenskej republiky v roku 1993. Vo vydávaní týchto unikátnych, miniatúrnych grafických diel kontinuálne pokračuje Slovenská pošta, a rovnako, aj Česká.

V priebehu dvadsaťročnej existencie samostatnej známkovej tvorby získala Slovenská pošta množstvo prestížnych ocenení, najmä za známky zhotovené technikou oceľotlače, ktoré dokazujú vysokú kvalitu slovenskej známkovej tvorby. Za tieto úspechy môže byť Slovenská pošta vďačná umelcom participujúcim na známkovej tvorbe, predovšetkým žiakom legendárneho profesora bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení Albína Brunovského. Umelec v období ČeskoSlovenska realizoval cez 30 emisií poštových známok a vďaka jeho prezieravosti sa podarilo v roku 1990 zriadiť na bratislavskej VŠVU samostatné Oddelenie tvorby cenín a rytectva, ktoré od počiatku viedol jeho žiak Martin Činovský. Autorita umelca Činovského, ktorý bude tento rok oslavovať svoje 60. narodeniny, zapôsobila inšpiratívne aj na ďalších umelcov, ktorí sa rozhodli vybrať náročnou cestou miniatúrnej grafiky – oceľorytiny, Ruda  Cigánika a Františka Horniaka.

Prvého z uvedenej dvojice priviedli k oceľorytine experimenty v oblasti farebného drevorezu, čím sa stal jedným z kmeňových autorov emisie Umenie. Posledným z tria „The Best of Slovak Stamps Engraving“ je nakoniec zamestnanec Slovenskej pošty, František Horniak, ktorý sa k oceľorytine poštových známok dopracoval samostatne cez rytectvo poštových pečiatok.

Prestížne medzinárodné ocenenia slovenských oceľorytinových známok

  • 3. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2012, poštová známka „400. výročie konania Žilinskej synody (2010). Autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny M. Činovský.
  • 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grand Prix de l’Art Philatelique Belge et Européen“, 2011, poštová známka „400. výročie konania Žilinskej synody“ (2010). Autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny M. Činovský.
  • 3. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grand Prix de l’Art Philatelique Belge et Européen“ v Bruseli, 2009, poštová známka „Spoločné vydanie s Českou republikou: Karol Plicka“ (2008). Autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny M. Ondráček.
  • 1. miesto v súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA“ vo Viedni, 2009, poštová známka „Bratislavský hrad“ (2007). Autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny F. Horniak.
  • 1. miesto v súťaži o najkrajšiu zahraničnú známku sveta „7th China Best Foreign Stamp Annual Poll v Pekingu, 2008, poštová známka „Bratislavský hrad“ (2007). Autor výtvarného návrhu D. Kállay, autor rytiny F. Horniak.

Tlačová správa, Slovenská pošta, a.s.
Zdroj: http://www.posta.sk/stranky/tlacove-spravy-februar-2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *