Čakaniu u lekára sa dá vyhnúť

Podľa najnovšieho prieskumu NN Životnej poisťovne a NN dôchodkových spoločností sú Slováci zvyknutí čakať u lekára – až polovica z nás zvyčajne strávi v čakárni viac ako pol hodinu. Takmer každému piatemu Slovákovi sa stalo, že ho po dlhom čakaní lekár vôbec neošetril. Čakaniu či iným negatívam súvisiacim so zdravotnou starostlivosťou sa však dá vyhnúť. Vhodným riešením sú i telemedicínske služby – tie ponúka už aj spoločnosť NN v podobe asistenčnej služby NN Rodinný lekár. 

Podľa marcového prieskumu spoločnosti NN SR, chodia Slováci k lekárovi pomerne často. Za posledný rok bolo u lekára aspoň raz 9 z 10 opýtaných, viac ako 60 % z nich dokonca viackrát. S návštevou lekára je často spojené i čakanie – polovica ľudí bežne čaká viac než pol hodinu. Viac ako hodinu už niekedy čakala na ošetrenie väčšina z nás (85 %). Takmer každému piatemu Slovákovi sa dokonca stalo, že sa po dlhom čakaní vôbec nedostal do ordinácie.

Od lekára si môžeme priniesť domov i chorobu

„K lekárovi si často ideme len pre odporučenie na odborné vyšetrenie, ale aj tak musíme väčšinou čakať v čakárni plnej chorých ľudí. Okrem toho, že nás to stojí čas, vystavujeme sa i riziku nakazenia,“ hovorí MUDr. Etela Janeková, odborný garant služby NN Rodinný lekár. O tom, že toto riziko je reálne, hovoria aj skúsenosti ľudí. Podľa prieskumu si až tretina niekedy doniesla z čakárne neželaný suvenír. V prípade rodín s deťmi o takejto skúsenosti hovorí až 40 % rodičov.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že mnoho z nás nie celkom dôveruje lekárom. Až 8 z 10 opýtaných si myslí, že pri predpisovaní liekov väčšina lekárov uprednostňuje záujmy farmaceutických spoločností pred potrebami pacientov. Tri štvrtiny Slovákov sa aspoň raz muselo zaoberať svojou diagnózou či diagnózou člena rodiny. Z nich sa pri určovaní diagnózy na prvé stanovenie plne spolieha len 17 %, aktívne si ju však u iného lekára overuje len 29 %. Zvyšných 54 % síce považuje druhý lekársky názor za dôležitý, doteraz ho však nevyužilo. „Druhý lekársky názor vám môže nielen výrazne ušetriť čas a peniaze, ale niekedy i zachrániť život,“ tvrdí Janeková. Niektoré krajiny, ako napríklad Česko, považujú druhý lekársky názor za veľmi užitočný. Dokonca ho zahrnuli do základnej zdravotnej starostlivosti a preplácajú ho i zdravotné poisťovne.

Internet ako hlavný medicínsky zdroj

Mnohí z nás sa už ocitli v situácii, keď potrebovali zdravotnú konzultáciu mimo ordinačných hodín lekára. Možnosť kontaktovať ho v takýchto prípadoch má však len malá časť.„Hlavným zdrojom medicínskych informácií sa tak stal najdostupnejší prostriedok súčasnosti – internet. No nepovažujem to za najšťastnejšie riešenie,“ hovorí MUDr. Janeková. Uvedomujú si to aj Slováci – z prieskumu Európskej komisie z konca roku 2014 vyplýva, že 82 % Slovákov nepovažuje internetové informácie o zdraví za spoľahlivé.

Telemedicína môže pomôcť

V mnohých z uvedených oblastí môžu jednoducho a rýchlo pomôcť skôr telemedicínske služby, t.j. služby lekára poskytované na diaľku. Hoci priority štátneho programu eHealth, súčasťou ktorého sú aj telemedicínske služby, boli definované už v roku 2008, do praxe sa zatiaľ nedostali. Súkromný sektor však postupne zavádza modernú telemedicínu do praxe.
NN Slovensko prináša unikátnu asistenčnú službu NN Rodinný lekár. „Uvedomujeme si, že telemedicína nikdy úplne nenahradí štandardné zdravotné služby. V niektorých oblastiach to však ide, pričom to môže byť pre pacienta rýchlejšie, lacnejšie a pohodlnejšie riešenie. To sú hlavné dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli ponúknuť našim poistencom a ich rodinám moderné telemedicínske služby dostupné nonstop 24 hodín denne iba za 1 euro mesačne,“hovorí Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN Slovensko.

Súčasťou služby NN Rodinný lekár, ktorá je dostupná od 1. apríla 2016, sú napríklad:

  • 24-hodinová dostupnosť lekára na telefóne 7 dní v týždni.
  • Poradenstvo so špičkovými lekármi  aj prostredníctvom video hovoru.
  • Získanie druhého lekárskeho názoru od špičkových odborníkov.
  • Vyšetrenie bez dlhého čakania.
  • Odporučenie na odborné vyšetrenie zaslané e-mailom.
  • Objednanie na presný čas k odborníkovi v mieste podľa želania pacienta.
  • Akékoľvek zdravotné konzultácie i k užívaniu liekov.

Štandardná cena za tento balík služieb je 149 € ročne, klienti NN Životnej poisťovne a NN dôchodkových spoločností ich však môžu získať len za 1 € mesačne (12 € ročne).

Kto môže využiť NN Rodinného lekára?

Podmienky využitia sú jednoduché. Službu môže získať každý, kto si:
–    zriadi životné poistenie, vrátane nového rizikového životného poistenia NN Protect,
–    k akémukoľvek existujúcemu životnému poisteniu zriadi pripoistenie,
–    uzatvorí zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Všetky služby sú následne plne k dispozícii pre štyroch členov rodiny, a to nielen pre poistencov. „V praxi si tento typ služieb často zriaďujú ľudia pre svojich rodičov, ktorí so zvyšujúcim sa vekom stále viac potrebujú lekárske služby,“ hovorí J. Čapek. Služba je dostupná počas celej doby platnosti uzatvoreného poistenia, pripoistenia či 3. piliera.

Zdroj: Prieskum „Čo trápi Slovákov u lekára“ zrealizovala agentúra NMS Market Research pre NN Životnú poisťovňu a NN dôchodkové spoločnosti v marci 2016 na vzorke 842 respondentov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *