V rámci slovenského kontingentu v operácii UNFICYP, plní časť našich vojakov svoje úlohy aj v podporných jednotkách, ktoré sú dislokované na veliteľstve v Nikózii. Medzi nich patrí aj 37 slovenských vojakov ženijnej čaty, ktorých operačnou úlohou sú ženijné a stavebné práce v celej nárazníkovej zóne. Ich práca sa stáva významnejšou práve vtedy, ak sa týka Sektoru 4, ktoré je pod slovenským velením.

A tak tomu bolo aj na prelome rokov, kedy sa začali práce na patrolovacej základni CP 10. Na základe operačných potrieb Sektoru 4 vyplynula požiadavka premiestniť 3. patrolovacie družstvo z tábora generála Štefánika do priestorov základne CP 10. Keďže priestory patrolovacej základne vyžadovali patričnú úpravu na zvýšenie ubytovacích a hygienických kapacít, realizácia tejto úlohy bola zverená našim ženistom.

V prvej fáze ženisti riešili premiestnenie už existujúcich ubytovacích kontajnerov CP 10 v súlade s novým plánom základne, dovezenie nových ubytovacích a sociálnych jednotiek v nezmontovanom stave na stavenisko, ako aj vykonanie potrebných zemných úprav. Druhá fáza začiatkom roka 2016 predstavovala vybudovanie betónovej podkladovej platformy a samotnú montáž kontajnerov vrátane nového 3-modulového ubytovacieho kontajnera pre 9 vojakov. V tretej, záverečnej fáze, ženisti vykonali vodo a elektro-inštalačné práce na plné sprevádzkovanie kontajnerov a finálne terénne úpravy.

Zo strany ženistov bola vyvinutá veľká snaha dokončiť všetky práce ešte pred termínom inšpekcie veliteľky misie generálmajorky Kristin Lund, ktorá sa v Sektore 4 uskutočnila 8. februára. Napriek úlohám, ktoré plnia ženisti v rámci ostatných sektorov, ako je udržiavanie patrolovacích ciest po zime, výpomoc v rámci obnovy pozorovacích stanovísť v nárazníkovej zóne, je spolupráca so Sektorom 4 stále výborná a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok vojakov slúžiacich v sektore.

Generálmajorka Lund si prácu našej ženijnej čaty vysoko cení, čo potvrdili aj jej slová počas nedávnej návštevy na Slovensku. Po návrate zo Slovenska vykonala generálmajorka Kristin Lund inšpekciu jednotiek pred blížiacou sa rotáciou. Návštívila aj slovenskú ženijnú čatu, kde jej vykonanú prácu prezentoval hlavný ženista misie UNFICYP podplukovník Pavol KOBÍK. Počas obhliadky priestorov tábora Tatry sa veliteľka živo zaujímala aj o prebiehajúce práce, ktoré v súčasnosti slovenská ženijná čata vykonáva, ako aj o prípravu ženistov na blížiacu sa marcovú rotáciu. Na záver vyjadrila veľkú spokojnosť s odvedenou prácou a povzbudila našich vojakov v ich úsilí do ďalšieho obdobia.

Autor: mjr. Róbert SZAKSON , Foto: Military Public Information Officer UNFICYP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *