Tlačová správa ISU: Zastrašovanie

V priebehu štvrtku a piatku dostala Iniciatíva slovenských učiteľov viacero žiadostí o zrušenie registrácie k účasti na štrajku, ktoré boli neodôvodnené alebo sprevádzané správami plnými strachu. Taktiež nám prišli desiatky upozornení na zastrašovanie učiteľov, či nátlak, aby odstúpili od štrajku a na zber informácií, ktoré školské orgány nemajú právo požadovať.

Nátlak a zastrašovanie má rôzne formy: od tvrdenia, že štrajk je údajne nezákonný, cez odôvodnenia, že štrajk môže ohroziť budúcu existenciu školy, zamestnanosť učiteľov, jej meno na verejnosti, možnosti získania financií pre školu, až po citové vydieranie, že štrajkom učitelia škodia deťom či svojim riaditeľom.

Riaditelia škôl sú zvolávaní na porady, kde sú zriaďovateľmi „pokarhaní“ za nezvládnutú situáciu, ak učitelia na ich škole vstupujú do štrajku. Taktiež sú „usmerňovaní“, aby za každú cenu zabezpečili na škole vyučovanie.

Učitelia z jednej považskobystrickej školy dnes dostali na podpis tlačivo, že dobrovoľne odstupujú od štrajku.

Na ďalšej považskobystrickej strednej škole dnes učitelia vypĺňali tlačivo, kde mali zaznačiť predbežný predpoklad skončenia štrajku, údajne kvôli potrebe opätovného prihlásenia do zdravotnej poisťovne.

Riaditelia telefonicky a mailmi požadujú od Iniciatívy slovenských učiteľov, aby z webu www.isu.sk odstránila údaj o tom, že sa učitelia z ich školy chystajú zapojiť do štrajku, prípadne sa snažia zistiť, kto ich školu zaregistroval.

Počas štrajku chcú niektorí riaditelia škôl účastníkom štrajku zakázať vstup do budovy. Štrajkujúcich učiteľov stavajú do role záškodníkov, ktorých obeťou je celý pedagogický kolektív.

Iniciatíva slovenských učiteľov ostro protestuje proti všetkým formám zastrašovania a nátlaku na pedagógov, ktorí sa rozhodli štrajkovať. Chceme zdôrazniť, že právo na štrajk vyplýva z Ústavy SR a nikto nemôže toto právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovať.

Sme rozhorčení, že v demokratickom štáte existuje snaha potlačiť prejavy nespokojnosti so súčasnými pomermi prostredníctvom neetických praktík hraničiacich s nezákonnosťou. Vyzývame učiteľov, aby sa nenechali zastrašiť, zotrvali vo svojom odhodlaní a aby zverejňovali akékoľvek aktivity, snažiace sa ohroziť blížiaci sa štrajk.

Iniciatíva slovenských učiteľov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *