Hypotéka pre mladých mení od januára maximálnu hranicu príjmu

Maximálna výška príjmu žiadateľa o zvýhodnenú hypotéku pre mladých sa od 1. januára 2016 mení na 1 119,30 eura. Ak o hypotéku žiadajú partneri, ich príjmy za minulý rok by nemali presiahnuť spolu 2 238,60 eur.

Dotovaná hypotéka pre mladých ľudí do 35 rokov dokáže ľuďom sprístupniť bývanie a ušetriť aj niekoľko tisícok eur. Aj preto je hypotéka pre mladých obľúbená. Každé tri mesiace sa však mení hranica príjmu pre žiadateľov, ktorá vychádza z 1,3-násobku priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve – vždy dva štvrťroky dozadu. Od 1. januára bude môcť o hypotéku požiadať každý, koho príjem za predchádzajúci kalendárny rok nepresiahol 1 119,3 Eur. „ Pri partneroch platí, že výška ich spoločných príjmov by nemala presahovať dvojnásobok tejto sumy, teda 2 238 Eur,“ hovorí Angelika Farkašová vedúca oddelenia úverov VÚB banky.

Úrokové zvýhodnenie platí na prvých päť rokov od poskytnutia hypotéky a jeho výšku stanovuje zákon o štátnom rozpočte na každý kalendárny rok individuálne. Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50 000 eur, a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty nehnuteľnosti. Časť úveru presahujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.

Mladí ľudia s dotovanou hypotékou si v priemere požičiavajú 50 tisíc eur so splatnosťou na 28 rokov. Vďaka dotácii úrokovej sadzby si znížia svoju mesačnú splátku a celkovo za prvých 5 rokov ušetria aj 5 000 eur,“ dodáva A. Farkašová.

Pre tých, ktorých príjem je tesne nad hranicou, ktorú určuje zákon, máme radu: “Horná hranica príjmu žiadateľa o hypotéku bude opäť meniť v apríli, kedy sa predpokladá, že sa zvýši. V tomto období býva táto suma väčšinou najvyššia v roku, nakoľko sa odvíja od priemernej mzdy za 4. kvartál a zvyknú sa tam započítavať napríklad aj koncoročné odmeny či 13. plat,” dodal Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB.

Zdroj: VÚB Banka
Ilustračná fotografia: Pixabay.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *