Filozofická fakulta UPJŠ sa chce prezentovať zážitkovou formou

Na blížiacom sa medzinárodnom veľtrhu vzdelávania Pro Educo 2015 sa Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach predstaví netradičným spôsobom. „Chceme prezentovať absolventom stredných škôl – našim potencionálnym študentom – možnosti štúdia na našej fakulte zážitkovou a zaujímavou formou,“ uvádza dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Po prvý raz v histórii tohto veľtrhu sa zástupcovia fakulty predstavia nielen vo vlastnom stánku, ale aj na hlavnom pódiu, a to s moderovanou kolážou zloženou z krátkych, päť až sedem minút trvajúcich aktivít, ktorých cieľom je prezentovať štúdium na košickej filozofickej fakulte interaktívnou, vizuálnou, žánrovo rozmanitou a zábavnou formou.

„Súčasťou zhruba hodinového programu, ktorý za Filozofickú fakultu UPJŠ zostavila pani doc. Slávka Tomaščíková z Katedry anglistiky a amerikanistiky, bude divadelné predstavenie, krátky strihový film vlastnej produkcie, ukážky tlmočenia, ale aj riadené interview s úspešnými absolventmi či krátke hudobné vystúpenie,“ prezrádza dekanka fakulty.

Hlavnou myšlienkou programu je demonštrovať dôležitosť humanitných a spoločenských vied v súčasnej spoločnosti. „Musím sa priznať, že ma mrzí a svojím spôsobom aj prekvapuje, že sa vôbec otvára otázka dôležitosti vzdelávania v oblasti humanitných a spoločenskovedných odborov. Stačí sa pozrieť na posledné udalosti v Paríži, ktoré veľmi jasne demonštrujú hodnotu a dôležitosť takéhoto vzdelávania,“ objasňuje prof. O. Orosová.

Deviaty ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2015 sa uskutoční od 24. do 26. 11. 2015 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. FF UPJŠ získala najatraktívnejší prezentačný priestor – návštevníkom veľtrhu sa predstaví na hlavnom pódiu v utorok (24. 11.) v čase od 11:00 do 12:00 hod. a vo štvrtok (26. 11.) v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Rozpis programu Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach – prosím, zoznámte sa!:

  1. Úvodne slovo: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., prorektor UPJŠ pre rozvoj vzťahov s verejnosťou

  2. Šesť mysliacich klobúkov (jednoduchý návod, ako sa pri premýšľaní a uvažovaní zamerať len na jeden aspekt myslenia; táto metóda pomáha oddeľovať city od logiky a informácie od tvorivej činnosti)

  3. Interview s aplikovanou etikou (malá javisková forma, v ktorej študenti aplikovanej etiky prevedú diváka – prostredníctvom vlastného divadelného štúdia Ďalekohľad – originálnym, interdisciplinárnym a zaujímavým štúdiom aplikovanej etiky)

  4. Film Návrat filozofickej fakulty do Košíc (krátky strihový film zostavený z prác študentov masmediálnych štúdií FF UPJŠ)

  5. Linka detskej dôvery (ukážka práce na Linke detskej dôvery – prostredníctvom hraných telefonických ukážok – a jej prezentácia ako školiaceho pracoviska pre študentov Katedry sociálnej práce a Katedry psychológie FF UPJŠ)

  6. Riadené interview s absolventmi (cieľom Alumni klubu Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ je nielen udržiavať dobré vzťahy s jej absolventmi, ale aj aktívne spolupracovať, napr. formou organizovania prednášok, vytvárania možností praxe či dokonca pracovných miest pre ďalších absolventov; riadeným interview s jedným z našich úspešných absolventov budeme demonštrovať, že štúdium na katedre je všestranne prepojiteľné s praxou)

  7. Ukážky tlmočenia AJ a NJ (študenti tlmočníctva budú konzekutívne tlmočiť text plný idiómov a frazeologizmov; ukážky budú interaktívne – študenti budú môcť navrhnúť svoj vlastný preklad a krátko diskutovať s moderátorom, ktorý bude tlmočenie riadiť; tlmočenie do dvoch svetových jazykov bude následne predvádzané pantomímou, aby sa bolo aj na čom zasmiať a aby porozumeli aj tí, ktorí tieto jazyky až tak neovládajú)

  8. Záverečné hudobné vystúpenie 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *