Nemocnice baby-friendly nepomáhajú s dojčením

Bábätko, na ktoré som sa 9 mesiacov tešila, mi po jeho narodení zobrali a s dojčením som márne očakávala v nemocnici pomoc – aj tak sa dajú zhrnúť výsledky najnovšieho prieskumu slovenských nemocníc. Z nášho prieskumu vyplýva, že slovenské nemocnice nespĺňajú kritériá potrebné na udržanie titulu Nemocnica priateľská k deťom (BFHI) udeľovaných UNICEF, a to napriek tomu, že približne polovica slovenských nemocníc tento titul vlastní. Získaním titulu Nemocnica priateľská k deťom (BFHI) sa nemocnica zaväzuje dodržiavať 10 bodov potrebných pre podporu dojčenia.

Ani v jednom zo 7 skúmaných bodov slovenské nemocnice BFHI nesplnili kritériá ani na 50 %. Pre úspešné dojčenie je dôležité, aby matka bola po pôrode v kontakte koža na kožu s dieťaťom, čo nebolo umožnené viac ako 80 % matiek. Neskôr počas pobytu na šestonedelí nebolo viac ako 80 % matiek povzbudzovaných v kontakte koža na kožu s novorodencom. Podľa prieskumu  bolo v nemocniciach BFHI viac ako 40 % detí kŕmených umelým mliekom a viac ako 60 % matiek nemalo možnosť byť nepretržite v spoločnej izbe spolu s dieťaťom. Informáciu, kam sa majú ohľadne otázok s dojčením matky obrátiť po odchode z pôrodnice, nedostalo viac ako 70 % matiek.

Do celoslovenského prieskumu, ktorý zahŕňal všetky pôrodnice, sa zapojilo viac ako 3200 matiek, ktoré rodili v rokoch 2010 – 2015. Na zistenie dodržiavania vybraných bodov bolo v prieskume účastníčkam položených 26 otázok. V dotazníku sme sa zamerali na postup personálu v oblastiach ako napríklad: umiestnenie bábätka v kontakte koža na kožu na telo matky bezprostredne po pôrode; ponúknutie pomoci s dojčením do 6 hodín po pôrode; otázky týkajúce sa nedokrmovania umelým mliekom alebo nepoužívanie fľašiek a iné.

Okrem odpovedí na tieto otázky mohli matky napísať aj osobné skúsenosti s podporou dojčenia v nemocnici. Mnohé tieto príbehy odhaľujú skutočné rozmery ťažkostí, ktoré matky s dojčením v nemocnici zažívajú.

Prieskum uskutočnili občianske združenia MAMILA a Ženské kruhy, ktoré sa zaoberajú podporou žien v období tehotenstva, pôrodu a dojčenia.

Výsledky prieskumu vysvetľujú, prečo v dnešnej dobe také množstvo matiek zažíva ťažkosti s dojčením a následnú frustráciu z toho, že na ceste za dojčením narazili na neprekonateľné ťažkosti a nenašli účinnú pomoc. Postupy BFHI určené na pomoc a podporu dojčenia v nemocniciach by pritom personál mal vykonávať automaticky, pretože ide o postupy vyplývajúce z medicíny založenej na dôkazoch (evidence-based medicine).  Z 50 000 detí, ktoré sa každý rok narodia, sa už po 6. mesiaci nedojčí viac ako 25 000. Dodržiavanie jednotlivých bodov iniciatívy BFHI by im výrazne pomohlo sa do týchto problémov vôbec nedostať.

S výsledkami prieskumu a žiadosťou o odobratie titulov baby friendly nemocniciam boli oboznámení zástupcovia SV pre UNICEF (MUDr. Viera Haľamová), Neonatologický výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti ako aj MUDr. Darina Chovancová ako jeho predsedníčka na osobných stretnutiach.

Náš prieskum vyplnilo v priebehu veľmi krátkej doby 3200 žien, čo samo o sebe vyjadruje záujem a aktuálnosť tejto témy. Ženy prieskum nielen vyplnili, ale aj napísali svoj príbeh. Mnohé z príbehov vypovedajú o ich túžbe byť so svojím bábätkom, získať pomoc pri dojčení a o ich hlbokom sklamaní, že sa nemohli spoľahnúť na to, čo im mal titul baby-friendly nemocnica zaručiť automaticky.

Prieskum bol pripravený a zamýšľaný ako internetový prieskum a nemal za cieľ byť reprezentatívny či randomizovaný. Bolo prekvapivé, akú rýchlu a nadšenú odozvu vyvolal. V prieskume boli zastúpené všetky slovenské nemocnice a dáva odpovede na otázky, ktoré matky majú pred výberom pôrodnice:

  1. Aká je realita slovenských nemocníc? Majú alebo nemajú matky štandardne možnosť držať v náručí svoje dieťa po pôrode a stráviť s ním čas na pôrodnej sále?
  2. Majú alebo nemajú matky štandardne prístup k dostatočnej pomoci s dojčením v nemocnici?
  3. Dostávajú alebo nedostávajú novorodenci umelé mlieko v nemocnici? Dostanú matku podporu v dojčení tak, aby novorodenci mohli byť dojčení?
  4. Dokážu matkám v nemocnici pomôcť tak, aby vedeli dojčiť? Dokážu riešiť aj náročné situácie s dojčením, s ktorými sa matky stretávajú?
  5. Sú deti kŕmené fľašou alebo z prsníka?
  6. Dostanú matky v nemocnici informáciu, kde získajú pomoc s dojčením po odchode z pôrodnice?

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*