dm prestavuje svoje predajne

Bratislava 16. marca 2015 – Po troch rokoch spoločnosť dm drogerie markt opäť reaguje na požiadavky a zmeny trhu a pristupuje k prestavbe layoutov vo svojich predajniach, ktorá odráža vnímanie významu jednotlivých sortimentov dm zákazníkmi. Aktuálna prestavba layoutov nadväzuje na projekt ukončnený v roku 2012, avšak stavia ho na vyššiu úroveň využitím nových analytických a hodnotiacich postupov, ako aj použitím úplne nových prvkov a spôsobov vystavenia tovaru.

Celkové investície na prestavbu layoutov, ktorá je naplánovaná do dvoch fáz, sú 2,5 mil. eur, čo činí približne 50 000 eur na jednu dm predajňu. V aktuálnom fiškálnom roku 2014/15 sa do nového konceptu prestavia 60 predajní, z toho 10 novootvorených. Zvyšných päťdesiat, ktoré sú postupne prestavávané v prvej fáze, bolo vybraných z existujúcich dm predajní, a to na základe obratu a veľkosti predajnej plochy. Ich prestavba trvá 3 až 5 dní a predajňa je počas jej prestavby zatvorená. Aktuálne je do nového layoutu prestavaných už dvadsať filiálok a štyridsať sa prestavia v auguste alebo v septembri tohto roku. Druhá fáza prestavby je naplánovaná na obchodný rok 2015/2016.

Zmeny, ktoré čakajú zákazníkov v prestavaných dm predajniach:

 • Je zavedené nové druhotné umiestnenie, tzv. Paletová ulička, a to na predajniach s nadpriemerne veľkou predajnou plochou a dostatočným dispozičným priestorom. Ulička pozostáva z minimálne troch europaliet postavených vedľa seba. Bude využitá ako trvalý priestor pre druhotné vystavenie tovaru, resp. pre rozšírenie regálovej plochy objemného tovaru.
 • Je zavedený tzv. Aréna koncept, t.j. vystavenie tovaru na regáloch, ktorých výška sa smerom od vchodu do predajne k jej koncu navyšuje. Týmto spôsobom sú vystavené pracie a čistiace prostriedky a produkty detského sortimentu.
 • Stojany s dekoratívnou kozmetikou a vitríny s vôňami sú posunuté do prednej časti predajne. Vitríny s vôňami získavajú nový typ druhotného vystavenia tzv. hot spot, ktorý je zakomponovaný priamo do vitríny.
 • Je vybudované nové osvetlenie regálov s pleťovou a telovou kozmetikou.
 • Je vybudované nové osvetlenie regálov s prírodnou kontrolovanou kozmetikou.
 • Sekcia foto je vybavená novým nábytkom.
 • Sú zavedené nové dekoratívne prvky regálov v segmente vôní, dekoratívnej kozmetiky a biostravy.

Princípy zostavenia nového layoutu dm predajní Sortiment dm bol na základe hĺbkovej analýzy, ktorá sledovala dlhodobý odpredaj sortimentu a zákaznícke preferencie, rozdelený do štyroch kategórií, na základe ktorých im bola priradená veľkosť ich predajnej plochy v predajni, a to:

 • Best Customer Value – profilujúci sortiment
 • Customer Value – povinný sortiment
 • Nice to Find – doplkový sortiment
 • Season/Impulse – sezónny sortiment a sortiment impulzívneho nákupu

Ľahšia orientácia v dm predajniach Na základe zadelenia dm sortimentu do vyššie uvedených štyroch hlavných kategórií bol následne tovar rozdelený do troch tzv. epizód, a to krása, reformná výživa a domácnosť. Epizódy určujú umiestnenie tovaru na predajni. Pre ideálnu predajňu bola definovaná postupnosť epizód tak, ako je uvedená na obrázku, pričom biela šípka naznačuje vchod. V prípade, ak vzhľadom na priestorovú dispozíciu nie je možné toto rozmiestnenie epizód dodržať, je ich umiestnenie prispôsobené dispozičným možnostiam danej predajne.

V rámci hĺbkových analýz boli pre dm Slovensko zadefinované aj štyri strategické sortimenty, a to a) Dekoratívna kozmetika a vône, b) Pleťová kozmetika, prírodná kontrolovaná kozmetika a telová kozmetika, c) Reformná výživa (resp. zdravé stravovanie) a d) Pharma (resp. výživové doplnky). Výrobky týchto, pre dm strategických sortimentov sú v rámci jednotivých epizód umiestnené v popredí. Týmto krokom dm vychádza v ústrety nákupným zvyklostiam svojich zákazníkov a orientáciu v predajniach im ešte viac uľahčuje.

dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness s 3 064 filiálkami v Európe. Spoločnosť bola založená v roku 1973 v Nemecku. Na Slovensku otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 095 pracovníkov v 133 filiálkach. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 12 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, ktorá stavia zákazníka na prvé miesto svojich záujmov. Spoločnosti dm drogerie markt sa v posledných rokoch podarilo posilniť pozíciu v oblasti zdravia, krásy a wellness a vyprofilovať sa tak medzi najsilnejšie spoločnosti na trhu. Dôkazom toho je rozširujúci sa sortiment v oblasti biopotravín a kontrolovanej prírodnej kozmetiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *