Na druhom Štýlovom tanečnom plese sa stretnú majstri v tanečnom športe na vozíčku » ples_2015