Pamätník baníckej práce

Pamätník baníckej práce, ktorý bude slúžiť ako pamätné miesto pre príležitostné spomienkové akcie a ktorý vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja a miestnych podnikateľov a v spolupráci s Mestom Rožňava bude v piatok 12.12.2014 o 14:00 hod. slávnostne odhalený v Rožňave na Šafárikovej ul. č. 17.

Ťažba nerastných surovín a banícke tradície na území Rožňavy a v jeho okolí sú veľmi staré. Ťažba rúd je hmotne dokomentovaná už pred naším letopočtom. Ťažili sa tu drahé kovy a meď. Bola tu výroba bronzu, čo dokumentujú nálezy kovolejárskej dielne z rokov 3000 – 2000 pred n. l. v obci Gemer a nález výrobkov z bronzu v Plešivci a na Veterníku pri Rozložnej. Prvá písomná zmienka o ryžovaní zlata je z roku 1170 a ťažba rúd banským spôsobom pochádza z roku 1243 t. j. ešte pred prvou písomnou zmienkou o meste Rožňava z roku 1291. Rožňava je staré banícke mesto, ktoré sa bohatstvom a rozmanitosťou výskytu rúd zaradilo medzi popredné mestá stredoveku. Rozkvet mesta a nárast obyvateľstva možno tiež pripísať rozvoju baníctva. Baníctvu sa pripisuje i terajšie pomenovanie – Námestie baníkov, ktoré patrí medzi najväčšie štvorcové námestia na Slovensku. „O vybudovanie tohto pamätníka sa Gemerský banícky spolok Bratstvo snaží už od roku 2002 a v tomto roku aj vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja a ďalších sponzorov bude dňa 12.12.2014 o 14:00 hod. v Rožňave na Šafárikovej ulici 17 tento pamätník slávnostne odhalený,“ prezradil Ing. Štefan Molčík, predseda spolku. Pamätník baníckej práce bude vytvárať pamätné miesto pre príležitostné spomienkové akcie konané v rámci: Dní Mesta Rožňava, stretnutí Baníckych spolkov a cechov Slovenska, či iných akcií organizovaných pri zachovávaní kultúrneho a historického dedičstva mesta a regiónu v rámci Banskej cesty, či Terra Incognita.

Ing. Marián Bachňák
Gemerský banícky spolok Bratstvo Rožňava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *