Vybájené sedliacke dvory

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Mesto Rožňava pripravili pre širokú verejnosť v rámci Dní mesta Rožňava v piatok 19.9.2014 výstavu insitnej maliarky z Padiny (Srbsko) Anny Kotvašovej pod názvom Vybájené sedliacke dvory.

Náhoda alebo tak to malo byť…? Neviem. Oslovila som ju počas leta na folklórnom festivale pod Tatrami, kde som bola, a ako som sa neskôr dozvedela, aj pani Kotvašová, prvýkrát. Anna Kotvašová tam vystavovala a predávala svoje obrazy. Pozornosť pútajú svojou farebnosťou. Po krátkom rozhovore som sa jej nesmelo opýtala, ako často chodí na Slovensko. Prezradila, že približne dvakrát a v Rožňave ešte nebola. Keďže v septembri už mala naplánovaný jarmok na strednom Slovensku, spozornela som. Na ďalší týždeň sa totiž mali konať u nás Dni mesta Rožňava a jesenné trhy. Slovo dalo slovo, vymenili sme si kontakty a dohodli sa sme predbežne na zorganizovaní výstavy u nás v knižnici. Začalo sa rodiť niečo nové…

Nasledujúci pracovný deň som o budúcej možnej výstave informovala v knižnici a taktiež primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu, ktorý ochotne a rád prijal toto podujatie a začlenil ho do programu akcií Dni mesta 2014. A nielen to. Na otvorení výstavy v piatok 19.9.2014 sa zúčastnili spolu s ním aj zahraničné delegácie partnerských miest z Poľska, Maďarska, Srbska. Podujatie začalo spevom a hrou na fujare v podaní pán Ivana Nemčoka, vedúceho folklórneho súboru Haviarik. Po krátkom úvode dostala priestor pani Kotvašová, autorka vystavovaných obrazov, aby prítomným porozprávala o svojej tvorbe a insitnom umení. Výstavu následne otvoril primátor mesta pán Burdiga.

Anna Kotvašová sa narodila a žije v Srbsku v Padine. Ešte pred samotnou výstavou mi prezradila, že v rodine peniaze nemali a tak nemohla ísť študovať. „Až od otcovho brata som sa zoznámila s plátnom a farbami a on ma v tom začal podporovať. Tak som sa dala na maľovanie v dosť pokročilom veku. Najradšej maľujem slnečnice, morky, tekvice, rodný sedliacky dvor a všetko, čo k tomu patrí,“ povedala pani Kotvašová.

Každodenný život na dedine, dedinskom dvore, spomienky na detstvo, vinica, tekvice, slnečnice, kukurice, hydina a hlavne morky a krásne pestré farby na obrazoch menších i väčších rozmerov, to charakterizuje túto úspešnú insitnú maliarku zo Srbska.

Je členkou Múzea insitného umenia v Jagodine, DUK umeleckej „kolonie“. Pravidelne sa zúčastňuje aj na výtvarných „koloniach“ v Arandelovci, Budve, Zablji, Novom Sade, ale aj na Slovensku, ako napr. vo Vysokých Tatrách, v Podjavorníku, vo Vyhniach, v Bielych Vodách, Lome nad Rimavicou…

Naivné umenie – insitné umeniepatrí do kategórie neprofesionálneho výtvarného prejavu, ktorého tvorcovia vychádzajú z osobitého chápania sveta, sledujú vlastné citové obohatenie bez ohľadu na vývojové tendencie estetických kritérií a noriem. Odlišné sú aj ich vzťahy k realite, ktoré sa pohybujú od úsilia dokumentovať reálnu skutočnosť (naivní realisti), cez voľnejšie inšpirácie vlastnou fantáziou. Vo vzťahu k ľudovému umeniu možno naivné umenie chápať ako prejav čistej individuality.

Prijmite pozvanie na výstavu obrazov maliarky Anny Kotvašovej zo Srbska – Padiny do priestorov Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová ul. 3 v rámci výpožičných hodín, ktorá potrvá do 31.10.2014. Vstup je voľný.

Tatiana Bachňáková
Foto: archív knižnice

IMG_0517_

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*