MPRV ponúka pomoc pre poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, v termíne od 04.03.2013 do 31.03.2013. Zvýhodnenie pri spotrebnej dani má úplne iný režim. Daňovo zvýhodnená nafta na rok 2013 nebude farbená na červeno.

MPRV SR navrhlo zníženie sadzby dane z minerálnych olejov vo výške 153 eur na 1 000 litrov. Hospodárenie agropodnikov SR sa tak podporí daňovým zvýhodnením 65 miliónov litrov nafty v sume 10 miliónov eur. „Poľnohospodár si naftu platí zo svojho a až spätne dostane prostriedky refundované od platobnej agentúry. Nevidím takmer žiadnu možnosť na obchádzanie zákona,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek.

PPA poskytne dotáciu v sume 0,153 eur/liter minerálneho oleja, a to najviac do množstva:

a) 25,45 l/ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej žiadateľom,
b) 54,30 l/veľká dobytčia jednotka v chove žiadateľa (VDJ).

Dotácia sa vypočíta ako súčin stanoveného normatívu na jednu VDJ žiadateľa alebo jeden hektár obhospodarovanej plochy žiadateľom, počtu VDJ alebo výmery poľnohospodárskej plochy (vedených v evidencii k 1.3.2013 a uvedenej sadzby).

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=52&id=7354

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*