životné prostredie

Združenie miest a obcí podpisom prehlásenia oficiálne vstúpilo do spolupráce s neziskovou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre spätný zber pneumatík. Spoluprácou sa hlásia k snahe zvýšenia percenta spätného zberu pneumatík s ohľadom na rozsah svojich členov. ZMOS aj ELTMA intenzívne vnímajú niektoré problémy v oblasti spätného zberu odpadových pneumatík na Slovensku, spojené najmä s výkladom a aplikáciou príslušnejPokračovať v čítaní

n predstavujú ešte väčšie riziko pre životné prostredie ako sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú pre Greenpeace vypracovala jedna z vedúcich vedeckých inštitúcii na danú tému, Univerzita Sussex v Spojenom kráľovstve. Štúdia nielenže potvrdila už existujúce dôkazy o rizikách neonikotinoídov pre opeľovače, ale priniesla aj nové, ktorým saPokračovať v čítaní

Bratislava – 16. septembra 2016 – Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s rezortom životného prostredia organizujú v priebehu jesene pre zástupcov miest a obcí trojdňové interaktívne školenia zamerané na aplikáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Cieľom podujatí je priblíženie praktickej aplikácie zákona odborným zamestnancom miest aPokračovať v čítaní