Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

V sobotu 19. decembra 2015 bola v budove Minerva na Moyzesovej 9 slávnostne otvorená výstava fotografií ÚNIK IX., ktorú pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výstava bude trvať až do 29. januára 2016. Výstavu slávnostne otvoril rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. za účasti študentov, zamestnancovPokračovať v čítaní

„Aby raz všetky naše deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť.“ S týmto cieľom sa aj Slovenská republika zapojila do prestížneho medzinárodného programu Teach for all, ktorý funguje vo viac ako 30-tich krajinách sveta. Jeho slovenská verzia s názvom Teach for Slovakia si za svoj dlhodobý cieľ kladie zlepšiť celkovúPokračovať v čítaní

Občianske združenie Res Publica, ktoré pôsobí pri Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, organizuje jedinečnú predvianočnú dobročinnú akciu zameranú na zber šatstva a kníh. „Ide vlastne o dve dobročinné akcie v jednej – organizujeme jednak zber obnoseného a nepotrebného šatstva pre deti a dospelých z rómskej osadyPokračovať v čítaní

„Linka, ktorá má uši pre všetky deti“ – znie motto Linky detskej dôvery v Košiciach, ktorá si v týchto dňoch pripomína prvý rok činnosti pod záštitou a s podporou Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Základnou ideou spolupráce, na ktorej sa oba subjekty dohodli vlani v novembri, bol –Pokračovať v čítaní

Na blížiacom sa medzinárodnom veľtrhu vzdelávania Pro Educo 2015 sa Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach predstaví netradičným spôsobom. „Chceme prezentovať absolventom stredných škôl – našim potencionálnym študentom – možnosti štúdia na našej fakulte zážitkovou a zaujímavou formou,“ uvádza dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Po prvý razPokračovať v čítaní