štúdium

Košice, 7. december 2015 – Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky piateho ročníka programu šTipko. Finančnú podporu získalo jedenásť vysokoškolákov z východného Slovenska. Štipendium poslúži na pokrytie bežných nákladov spojených so štúdiom ako cestovanie, ubytovanie, učebnice a vzdelávacie kurzy. Zámerom programu je pomôcť aktívnym študentom z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ktoríPokračovať v čítaní