Michal Hanula

Repríza výstavy, organizovanej Spoločnosťou Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši v r. 2013 v kurátorskej koncepci PhDr. Zuzany Gažíkovej, prezentuje tvorbu jedného z prvých absolventov Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a prináša stručný prierez doterajšou tvorbou autora s dôrazom na najnovšiu tvorbu.  Michal Hanula pochádza z Liptova a už samotný názov výstavyPokračovať v čítaní