Manuál pre finančné výkazy

Výsledkom spoločných rokovaní za účasti zástupcov ZMOS, rezortu financií, Asociácie komunálnych ekonómov, ale aj audítorov a odborných zamestnancov úradov miestnej územnej samosprávy je manuál k finančným výkazom. Ten precizuje postupy v rámci výkazníctva a s tým súvisiacich zákonných povinností pre mestá a obce. „Od leta sme sa na základe požiadaviek odbornej verejnosti intenzívne venovali úpravámPokračovať v čítaní