J&T Banka

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu rástla slovenská ekonomika v štvrtom kvartáli tohto roka medziročne o 4,2 percenta, čo predstavuje zrýchlenie oproti 3,7-percentnému rastu za obdobie júl až september. Ide o najrýchlejšie tempo medziročného rastu od štvrtého štvrťroku 2010. Rast po sezónnom očistení na medzikvartálnej báze dosiahol 1,0-percentnú dynamiku, čo predstavujePokračovať v čítaní

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu rástla slovenská ekonomika v druhom kvartáli tohto roka medziročne o 3,2 percenta, čo predstavuje zrýchlenie oproti 3,1-percentnému rastu za prvé tri mesiace roka. Ide o najrýchlejšie medziročné tempo rastu za ostatných 14 kvartálov. Rast po sezónnom očistení na medzikvartálnej báze dosiahol 0,8-percentnú dynamiku, čo predstavujePokračovať v čítaní