J&T Banka uzavrela tretí kvartál s čistým ziskom 56 miliónov eur

Tretí kvartál tohto roka uzavrela J&T Banka s bilančnou sumou vo výške 5,96 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast 24 percent. Za toto obdobie sa čistý zisk zvýšil o 10 percent na 56 miliónov eur. Vlastný kapitál banka vykázala vo výške 565 miliónov eur a kapitálovú primeranosť na úrovni 10,9 percenta. V priebehu novembra sa vlastný kapitál banky navýšil o približne 37 miliónov eur. Vyplýva to z neauditovaných konsolidovaných výsledkov.

Na zvýšení bilančnej sumy sa prejavil predovšetkým 19-percentný nárast klientskych vkladov, ktoré spolu dosiahli takmer 4,6 miliárd eur. Úverov bolo poskytnutých o 20 percent viac a dosiahli výšku 3,139 miliárd eur.

„Aj vďaka investičnému vkladu, v ktorom majú klienti možnosť rozložiť svoje prostriedky medzi terminovaný vklad a investíciu, banka pokračovala v nastolenom trende rastu. Tento produkt sa tiež podieľal na zvýšenom raste dopytu po investíciách a pokračujúcom náraste objemu vkladového portfólia, ktorého významná časť aj naďalej vykazuje splatnosť nad jeden rok. Jeho stabilita spolu s vysokým objemom voľnej likvidity zvyšujú potenciál banky na expanziu a financovanie nových projektov v budúcnosti,“ povedala riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

Slovenská pobočka J&T Banky vykázala ku koncu septembra 2015 bilančnú sumu vo výške 1,276 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 12,4 percent. Vďaka novým produktom a atraktívnym investičným príležitostiam sa zvýšil počet klientov o 21,5 percent. Objem administrovaných klientskych aktív predstavoval k 30. septembru 2015 celkovo 2,036 miliárd eur.

J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 2 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *