Fashion Week

Škola úžitkového výtvarníctva Košice v spolupráci s Regionálnym informačným bodom Terra Incognita pripravili výstavu fotografií z podujatia Košice fashion week 2014. Žiaci z odboru fotografický dizajn boli pozvaní hlavným organizátorom KFW, aby sa aktívne zapojili do diania a zachytili atmosféru módnych prehliadok nielen na mólach, ale aj v rušnom zákulisí. Získali tak jedinečnú príležitosť vyskúšaťPokračovať v čítaní