eurofondy

Bratislava – 27. september 2016 – Integrovaný regionálny operačný program predstavuje pre mestá a obce prístup k eurofondom, ktoré im môžu vo viacerých oblastiach uľahčiť ďalší rozvoj. Združenie miest a obcí Slovenska môže s uspokojením konštatovať, že vďaka zásadnej akcelerácii dôjde k jeho včasnej implementácií. „Integrovaný regionálny operačný program sprevádzaliPokračovať v čítaní

Samosprávy pri eurofondoch zvyšujú informačné zázemie. Dokazujú to výsledky nedávneho prieskumu, ktorý dokazuje, že mestá a obce využívajú rôzne formy získania informácií o výzvach v rámci eurofondov. Prieskum Združenia miest a obcí Slovenska realizovaný od 19. novembra 2015 do 8. decembra 2015 na vzorke 284 miest a obcí vybraných náhodným spôsobom, ktoré celkovo obývaPokračovať v čítaní

Dopravný podnik má v evidencii 22 trolejbusov s priemerným vekom 20 rokov. Vzhľadom na ich vek a skutočnosť, že ide o ekologickú dopravu, akcionár s vedením spoločnosti sa rozhodli využiť eurofondy na nákup nových vozidiel. V rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný cieľ: 3.1Pokračovať v čítaní