Afganistan

V rámci záväzkov Slovenska vyplývajúcich z členstva v NATO, odišli 10. júla 2016 na misiu do Afganistanu dvaja príslušníci prešovského vrtuľníkového krídla z radov technického personálu – nadporučík Marek Jurko a rotmajster Martin Grec. Dňa 8. júla 2016 sa s nimi v priestoroch Siene cti vrtuľníkového krídla v Prešove rozlúčil zastupujúci veliteľ podplukovníkPokračovať v čítaní