Generatívna AI nás zásadne zmení. Presvedčených je o tom 80 % firiem. Polovica spoločností má obavy z prehĺbenia nerovností, vyplýva z prieskumu Deloitte » Ai,Technology,,Artificial,Intelligence.,Man,Using,Technology,Smart,Robot,Ai,