Čajkovského husľový koncert v podaní Daniela Matejču a košických filharmonikov » SFK-skuska-foto_Jaroslav-Las