Na spoločnej česko-slovenskej vláde Raši podpísal memorandum o smart cities a spolupráci pri eurofondoch

Na spoločnom výjazdovom zasadnutí slovenského a českého kabinetu, ktoré sa konalo 17. septembra 2018 v Košiciach, vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši a česká ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová podpísali memorandum o spolupráci, ktoré sa okrem rozvoja inteligentných miest týka aj a spolupráce pri eurofondoch či transformácií uhoľných regiónov. Nadviazali tak na svoje augustové rokovanie v Prahe.

Rašiho úrad a české ministerstvo budú užšie spolupracovať na implementácii eurofondov, ako aj na príprave slovenskej a českej pozície pre nasledujúce programové obdobie. „Budeme si vymieňať expertov, pripravovať spoločné analýzy a stanoviská pri príprave na programové obdobie 2021 – 2027, zdieľať skúsenosti na pracovných stretnutiach a spoločne riešiť aktuálne otázky, týkajúce sa eurofondov,“ priblížil budúcu spoluprácu podpredseda vlády.

Podpis memoranda spečatí aktívnu spoluprácu medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstvom pro místní rozvoj ČR a dá jej inštitucionálny charakter. Jeho hlavnou témou je rozvoj smart cities. Česká republika už má vytvorenú národnú koncepciu, ktorou sa Slovensko môže inšpirovať. Dokument totiž predstavuje akýsi návod pre mestá a obce, ako zavádzať smart inovácie.

Naša strana zasa ponúka know-how v oblasti výziev z fondov EÚ. V júli bol schválený mechanizmus na podporu rozvoja inteligentných miest na Slovensku, ktorý obsahuje konkrétne riešenia na podporu zavádzania inovatívnych riešení do našich miest a obcí. Tie zahŕňajú ako eurofondové výzvy, tak aj návratné formy financovania. Aktuálne informácie o všetkých týchto výzvach starostovia a primátori nájdu na pripravovanej novej webovej platforme, pri ktorej sa opäť môžeme inšpirovať českým vzorom.

„Výzvy budú vyhlásené najneskôr do konca roka 2018,“ dodal vicepremiér Raši s tým, že do schémy budú zapojené všetky operačné programy. „Mestám a obciam, ktoré nemajú vytvorené kapacity na prípravu inovatívnych projektov, poskytneme expertov, ktorí im pomôžu v celom procese. Slovenské samosprávy tak budú mať najneskôr do konca roka vytvorené komplexné podmienky a finančné možnosti na zavádzanie inovatívnych riešení.“

Zdroj: tlačová správa, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *