Najčastejší typ železnej pasce so stopami krvi zranených živočíchov, foto: Jozef Lengyel

Šokujúci nález pri Kolárove

V piatok 12. februára 2016 v poobedňajších hodinách objavil Gábor Fűri, dobrovoľník Strediska environmentálnej výchovy Dropie, šokujúci nález. Na okraji obce Kolárovo našiel v železnej sklápacej pasci bezmocne a v ukrutných bolestiach sa zmietajúceho chráneného dravca myšiaka hôrneho. Železná pasca mu rozsekala a zlomila nohu, ktorú pohromade držali už len šľachy. Na miesto bola privolaná polícia a Štátna ochrana prírody, z obhliadky miesta bolo zrejmé, že nezákonne páchaná činnosť tu bola vykonávaná už dlhšie. Takto nastražená pasca predstavuje nebezpečenstvo aj pre ľudí. Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku ponúka za dolapenie páchateľa odmenu 3000 eur.

„Pre vysokú nehumánnosť a veľké utrpenie obetí je používanie železných sklápacích pascí zakázané vo všetkých štátoch Európskej únie. Takto umiestnené pasce sú veľmi nebezpečné aj pre ľudí, pretože ich mohli nájsť deti a mohlo dôjsť k vážnym zraneniam. Spôsob odchytu má pre živočíchy nezvratné trvalé následky, obvykle dochádza k amputácii končatín. Žiaľ aj v súčasnosti pretrvávajú nezmyselné a ničím nepodložené tvrdenia, že dravé vtáky sú príčinou poklesu malej zveri, ktoré často počúvame z úst niektorých poľovníkov,“ povedal Roman Slobodník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

„Po oznámení nálezu bola na miesto činu privolaná polícia. Následne bolo začaté trestné stíhanie za pytliactvo, súbežne boli porušené viaceré zákony v súvislosti s týraním zvierat, ochranou prírody, ale aj všeobecného ohrozenia. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až do 5 rokov. Neďaleko nálezu sa nachádzala ďalšia pasca s mäsitou návnadou a zvyšky ďalšieho myšiaka hôrneho so zohavenou nohou. Zatiaľ neznámy páchateľ tu dlhšie obdobie nezákonne chytal dravce, hynúce bolestivou a pomalou smrťou. Ešte živého myšiaka museli vyslobodiť z pasce dvaja muži roztvorením sklápacích želiez. Ťažké zranenia však už neumožňovali zachrániť utrápeného jedinca a musel byť utratený. Apelujeme na občanov Kolárova, ktorí majú nejakú vedomosť o možnom páchateľovi, aby tieto skutočnosti oznámili polícii na známe číslo 158, alebo na naše pracovisko v Dunajskej Strede,“ hovorí Jozef Lengyel, zoológ Štátnej ochrany prírody SR.

„V posledných rokoch sme zaznamenali značný nárast počtu prípadov vykladania otrávených návnad, nezákonného odstrelu chránených druhov dravcov a nálezy smrtiacich odchytových zariadení. Nemôžeme pochopiť nezmyselnú nenávisť a barbarský prístup voči chráneným druhom dravcov – trávené a strieľané sú kriticky ohrozené orly kráľovské, vzácne haje, orliaky, kane močiarne. Len pred dvoma mesiacmi sme privolali políciu k otrávenej haji červenej a o dva týždne na to Štátna ochrana prírody riešila prípad otráveného orliaka morského na Záhorí. Najčastejšími obeťami sú myšiaky hôrne, ktorých pomenovanie vychádza z toho, že lovia takmer výlučne hraboše a myši. Je vedecky dokázané, že odstraňovaním predátorov dochádza k poškodzovaniu základných funkcií ekosystémov Dravce by sme mali chrániť, nie zabíjať. Sú nenahraditeľné napríklad pri ochrane obilia pred hrabošom, ročne dokáže jeden dravec zachrániť až 1,5 tony. Vzhľadom k neustále sa opakujúcim prípadom sme sa rozhodli, že za poskytnutie informácií, ktoré povedú k odsúdeniu páchateľa v nedávnych prípadoch nelegálneho usmrtenia dravcov, poskytneme odmenu vo výške 3 000 eur,“ hovorí Jozef Chavko, predseda organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *