SK SaPA je proti návrhu novej nemocnice na bratislavskej Patrónke » logo_sksapa