Nemocnica v Šaci je absolútnym lídrom v celkovej spokojnosti pacientov a v záchrane ľudských životov po akútnej mozgovo – cievnej príhode.

Nezávislý inštitút INEKO pripravil hodnotenie nemocníc na Slovensku vôbec po prvý krát. Ocenenie nemocníc realizoval podľa vybraných ukazovateľov: spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti a to za obdobie rokov 2011 – 2014.

SPOKOJNOSŤ PACIENTOV JE PRIORITA

Nemocnica Košice-Šaca sa v tomto rebríčku stala absolútnym lídrom v celkovej spokojnosti pacientov. „V ratingu spokojnosti pacientov s hodnotou 94 naše zdravotnícke zariadenie predbehlo všetky ostatné nemocnice na Slovensku. Ďakujeme našim pacientom za spätnú väzbu, ktorá nás posúva dopredu. Výsledky spokojnosti sú pre nás vynikajúcou správou. Obrovskú zásluhu na tom majú naši zamestnanci, prednostovia kliník, primári oddelení, lekári, ale osobitne by som chcel v tomto smere poďakovať našim zdravotným sestrám a celému zdravotnému personálu,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca a.s. Ing. Michal Pišoja. „Budeme aj naďalej pokračovať v trende poskytovania kvalitných zdravotných služieb, ale aj ľudského prístupu a rodinného prostredia, ktoré sa snažíme našim pacientom vytvoriť,“ dodal riaditeľ a podpredseda spoločnosti Ing. Pišoja.

RÝCHLA KOMUNIKÁCIA ZACHRAŇUJE ŽIVOTY

Nemocnica Šaca je tiež absolútnym lídrom pri ukazovateli úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu.Podľa záverov hodnotenia INEKO na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Šaci prichádza k úmrtiam len veľmi zriedkavo. „Rýchla komunikácia, včasné zachytenie problému a včasná liečba, môžu zachrániť ľudské životy,“ vysvetľuje medicínsky riaditeľ a člen predstavenstva Nemocnice Košice-Šaca a.s. MUDr. Ján Slávik, MBA. „Poďakovanie patrí nášmu Neurologickému oddeleniu pod vedením primárky MUDr. Evy Rozprávkovej a vynikajúcej spolupráci s krajským operačným strediskom a so záchrannými službami. Práve primárka vypracovala v rámci týchto zložiek presné štandardy pre postup pri liečbe náhlych cievnych mozgových príhod. Dostupnosť vyšetrovacích metód od CT až po následnú akútnu liečbu významne krátia riziko úmrtia pri mozgovo – cievnych príhodách.“

Celkovo sa Nemocnica v Šaci umiestnila v Ocenení Nemocnica roka 2015 v kategórii Všeobecných nemocníc na 2. mieste po zhodnotení ostatných ďalších kritérií. Dosiahla tak vynikajúce umiestnenie spomedzi 51 zdravotníckych zariadení tohto typu.

Podrobné informácie zverejnil inštitút INEKO, všetky informácie ako aj podklady na základe ktorých pripravil inštitút hodnotenie sú zverejnené na jeho webe. http://www.ineko.sk/ Citujeme: Údaje tu použité boli prevzaté od zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, Ministerstva zdravotníctva SR, TREND Analyses a z vlastného výskumu INEKO a Transparency International Slovensko. Všetky tieto dáta, ako aj mnoho ďalších je voľne prístupných na portáli nemocníc nemocnice.ineko.sk. Portál finančne podporujú Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.Union zdravotná poisťovňa, a.s.Embassy of the United States.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *