Samosprávy môžu určiť pravidlá na ohňostroje » i_3530698