Verejné osvetlenie je služba, ktorá zvyšuje všeobecné bezpečie » i_3513174