Slávnostné promócie „vysokoškôlkarov“ na UKF v Nitre

11.06. 2015 Nitra – Už druhý rok budú na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre promovať aj najmenší študenti z materských škôl. Projekt Hráme sa na Einsteina, v rámci ktorého deti získavajú základne vedomosti v oblasti fyziky a prírodných vied je prvým uceleným štúdium pre deti v predškolskom veku na Slovensku. Ide o celoročné štúdium, ktoré prebieha formou kurzov a pravidelných experimentálnych dielní, počas ktorých deti objavujú svet okolo nás. Promócie najmladších študentov budú 17. júna 2015 o 11:15 v miestnosti P6 na Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Samotným promóciám budú predchádzať štátnice v čase od 9:00 do 11:00, ktoré budú realizované formou experimentálnych dielní, v ktorých sa overia vedomosti , ktoré deti za celý rok intenzívneho štúdia získali.

Zo skúseností vieme, že deti predškolského veku majú záujem objavovať a spoznávať okolitý svet. Tento fakt bol dôvodom realizácie projektu Hráme sa na Einsteina, vďaka ktorému sa aj tie najmenšie deti môžu oboznámiť s tým ako funguje svet, prečo svieti Slnko, voda tečie a aký je rozdiel medzi pevnou, kvapalnou či plynnou látkou. Snahou organizátorov nebolo trápiť deti ťažkou fyzikou, ale skôr umožniť im objavovať a pochopiť niektoré zákonitosti prírody už v rannom veku.

Vďaka úspešnému projektu katedry fyziky a občianskeho združenia VIAC AKO UČENIE bude už druhý rok úspešne promovať 45 „vysokoškôlkarov“, ktorým tak k ako u dospelých rovesníkov bude odovzdaný diplom. Ten získajú za výbornú prácu a dosiahnuté výsledky v oblasti prírodných vied, ako aj v oblasti výskumu a prezentácie svojich výsledkov na konferenciách. Podobne ako „dospeláci“ tak aj najšikovnejší škôlkari sa budú môcť pýšiť červeným diplomom. ktorý si prevezmú z rúk prorektorky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*