27 000 EUR pre 7. ročník grantového programu Spoločne pre región » Karpatska-300×164