Slovenské národné povstanie

Nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o., ktorá prevádzkuje kaštieľ Krásna získala finančnú podporu v rámci dotačného programu Ministerstva kultúry SR pre projekt „Cesta k slobode a prebudenie v slobode“. Zámerom projektu je zrealizovať a ukázať širokej verejnosti dôležité historické udalosti z obdobia druhej svetovej vojny oslobodenia Košíc a ich okolia jednotkami 18. armády, 4.Pokračovať v čítaní

Slováci si 29. augusta pripomínajú 70. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Túto historickú udalosť v slovenských dejinách zachytili aj umelci vo svojich výtvarných dielach. Do priestorov Kunsthalle/Haly umenia sa v nadchádzajúcich dňoch dostáva výstavný projekt s názvom SNP Nepovinná výstava, ktorá bude verejnosti prístupná od 6. augusta do 11. septembra. Výstava sa zaoberá témou Slovenského národnéhoPokračovať v čítaní