dodávka dreva

Keď sa v decembri 2013 na rokovaní delegácie ZSD SR vďaka osobnému prínosu Ľubomíra Jahnátka, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podarilo dospieť k upokojeniu napätej situácie v dodávkach drevnej suroviny zo strany LESY SR, š.p. pre rok 2014, zdalo sa, že princíp transparentnosti a rovnakých podmienok na trhu s drevom sa stane štandardným nástrojom obchodnej politikyPokračovať v čítaní