cudzie jazyky

Police Knižnice pre mládež mesta Košice opäť naplnia knižné novinky vo francúzskom jazyku. Aj tentoraz ide o dar Centra literatúry pre mládež v Liege (Centre de Literature pour la Jeunesse de Liege), ktoré založil profesor Michel Defourny, v snahe podporiť činnosť výučby cudzích jazykov po celom svete a špeciálne v krajinách bývalého východného bloku.Pokračovať v čítaní