Hlavné zbierkové dni priniesli Bielej pastelke viac ako 100 tisíc euro » logo_bp_biele1