Lunik IX.

V sobotu 19. decembra 2015 bola v budove Minerva na Moyzesovej 9 slávnostne otvorená výstava fotografií ÚNIK IX., ktorú pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výstava bude trvať až do 29. januára 2016. Výstavu slávnostne otvoril rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. za účasti študentov, zamestnancovPokračovať v čítaní