električková trať

Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od piatka (8.5.2015) dôjde vzhľadom na vykonanú stavebnú úpravu v križovatke Strojárenská – Čsl. armády – Kuzmányho – Hviezdoslavova zlepšujúcu organizáciu dopravy počas výluk k nasledujúcim úpravám trás autobusových liniek MHD X6, 17 a 36: Náhradná linka X6 bude premávať po trase Amfiteáter –Pokračovať v čítaní

Pre začiatok rekonštrukcie ďalších úsekov električkovej trate dôjde od nedele (8.3.2015) k úplnej uzávierke Staničného námestia pre vozidlá MHD. V tejto súvislosti dôjde k zmene umiestnenia zastávok Staničné námestie a tiež k zmenám v trasovaní vybraných autobusových liniek. Na Staničnom námestí bude zároveň zriadený Info stánok, ktorý bude viditeľne označený. VPokračovať v čítaní