„T“ for all all for „T“

Karpatská nadácia dnes otvorila druhý ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“. Program podporí dobrovoľnícke projekty neziskových organizácií z východného Slovenska celkovou sumou viac ako 12 000 EUR. Verejne prospešné a dobrovoľnícke projekty môžu získať podporu vo výške max. 2 000 EUR. Tematické zameranie projektov môže byť rôzne aPokračovať v čítaní