Vernisáž výstav 3v1

3. decembra 2014 Jana 0

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi uzatvára kalendárny rok dvoma nosnými výstavnými cyklami: JUBILANTI 2014, ktorý od r. 2012 prezentuje jubilujúcich autorov zo zbierok

Salón východoslovenských výtvarných umelcov

4. novembra 2014 Veronika Samková 0

Ambíciou nultého ročníka reprezentatívnej výstavy „Salón východoslovenských výtvarných umelcov 2014“ je zámer udomácniť cyklický expozičný priestor v dramaturgii Východoslovenskej galérie pre tento druh, návštevnícky žiadaného výstavného formátu v perspektíve

Nové výstavy vo Východoslovenskej galérii

28. augusta 2014 Jana 0

Výstava „…keď je pojidlom toto divadlo“ je tematickým projektom s medzinárodným presahom. Predstavuje výber z aktuálnej tvorby mladej generácie umelcov pracujúcich s médiom videa, videoinštalácie a objektu: Petra