Finančný manažment pre neziskové organizácie

21. novembra 2014 Jana 0

Karpatská nadácia, pozýva neziskové organizácie a dobrovoľnícke združenia na tréning finančného manažmentu,  ktorého cieľom je pomáhať neziskovým organizáciám získavať nové zručnosti a vedomosti. Tie im pomôžu zefektívniť ich interné

Karpatská vandrovka 2014

18. septembra 2014 dads 0

Karpatská nadácia organizuje v sobotu 20. septembra 2014 Karpatskú vandrovku, piaty ročník vytrvalostného turistického pochodu pre lepšie východné Slovensko. Karpatská vandrovka má 50 kilometrov. Pochod sa