Práca (Page 7)

Karpatská nadácia zorganizovala v piatok 27. marca v Košiciach konferenciu Mladí a zamestnaní: Ako na to! Mladí ľudia na trampolíne pracovných príležitostí. Cieľom konferencie bolo hovoriť o príležitostiach, ktoré vedia mladým ľuďom ponúknuť programy spolupráce inštitúcií z rôznych sektorov. Slovensko sa mierou nezamestnanosti mladých na úrovni cca 34 % zaraďujePokračovať v čítaní

Projekty Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite, realizované  neziskovými organizáciami Člověk v tísní Slovensko (ČvT) a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP Slovensko), sú hlavnou témou konferencie, ktorá sa uskutoční  11. februára 2015 na  Okresnom úrade v Prešove. Obidva projekty prebiehajú v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) Košického a Prešovského krajaPokračovať v čítaní

Slovenské podnikateľky majú opäť šancu zabojovať o prestížny titul a zviditeľniť svoje podnikateľské úspechy. Slovak Business Agency (SBA) štartuje súťaž, ktorá sa po prvý krát uskutoční pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica. Projekt Podnikateľka Slovenska, ktorý každoročne vyhlasuje SBA, je zameraný na rozvoj podnikania žien na Slovensku. Jeho hlavným cieľom jePokračovať v čítaní

Pravdepodobne ešte nikdy v histórii samostatnosti SR neboli absolventi technických odborov žiadaní, tak ako dnes, stredné odborné školy ich však každý rok ponúknu menej, než ich potenciálni zamestnávatelia požadujú. Čo však v prípade, keď školy produkujú nedostatok absolventov vhodných na obsadenie žiadaných pozícií v priemysle? Problémov je viacero – nedostatok žiakov naPokračovať v čítaní

Študovať na strednej odbornej škole sa oplatí. Dokazujú to nielen čísla, ale aj výpovede samotných absolventov a zamestnávateľov. Svedčí o tom aj trh práce s neustále sa rozrastajúcim počtom voľných pracovných miest práve pre absolventov SOŠ. Tie sú navyše obsadzované prekvalifikovanými vysokoškolákmi, bez zodpovedajúcich praktických skúseností. Narastajúci dopyt po stredoškolákoch môže byť spôsobenýPokračovať v čítaní

Podnikateľkou Slovenska sa pre rok 2013 stala Ivanna Čandová so spoločnosťou Glandula Mystery. Jej firma sa zaoberá výrobou slovenského výživového doplnku Olejovita určeného na pomoc a liečbu pri ochoreniach štítnej žľazy a metabolizmu. Ako výhru si odniesla automobil od spoločnosti Todos, FIAT 500.   Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikaniaPokračovať v čítaní

Košice 7. júl – Nadmerné teplo na pracoviskách môže ohroziť zdravie zamestnancov či spôsobiť zdravotné problémy. V letných mesiacoch teploty na viacerých pracoviskách môže ovplyvňovať počasie. Za bezpečnosť a zdravie zamestnancov vždy zodpovedá zamestnávateľ, ktorý musí zabezpečiť vhodné pracovné podmienky na ochranu zdravia zamestnancov. Na podmienky na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty dozerajúPokračovať v čítaní