Deň narcisov bol aj v Prešove

12. apríla 2013 dads 0

Do boja proti rakovine sa 12. apríla zapojili aj obyvatelia mesta Prešov. Ľubovoľnou finančnou čiastkou prispeli na starostlivosť o onkolo-gických pacientov. Na svoj odev si