V Košiciach predstavili trendy v oblasti digitálnych inovácií v zdravotníctve » IMG_0002