V Košiciach predstavili trendy v oblasti digitálnych inovácií v zdravotníctve » HealthCare_2024_1